Welkom op de website van Clemens de Graaf.

U kunt hier terecht voor informatie over thuisondersteuning, één op één begeleiding, ad hoc invalwerk en coaching binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen/jongeren met autisme, ADHD, ODD, PDD-NOS, autisme spectrum of andere (psychiatrische) problematiek.

Ook voor kinderen/jongeren met agressieproblematiek, (game)verslaving of problemen op school zoals pesten/gepest  worden, geen aansluiting vinden bij leeftijdgenoten et cetera biedt Clemens zorg op maat. Kleinschalig en professioneel.

Clemens is werkzaam binnen diverse instellingen (LVG/LVB, EVG, MCG en Jeugdhulpverlening) en bij mensen thuis (PGB) en werkt met elke cliënt, hoe ernstig of complex het gedrag ook is. Daarnaast beschikt hij over een uitgebreid netwerk van professionele hulpverleners en kan men met elke hulpvraag hier terecht.

Clemens de Graaf | info@clemensdegraaf.nl